Slopa bindningstiden i gymbranschen, kan det va nåt?

Viking Bergström
Många stora aktörer gör just nu detta både i Sverige och i Norge, stort kaos råder och alla bevakar sina positioner. Om du läser denna blogg så skall du få ett tips av mig.

När detta hände i USA så genomfördes en omfattande undersökning för att utreda konsekvenserna. Det visade sig då att genomsits-livslängden på ett avtal hade sjunkit från 14 månader till 7 månader hos de aktörer som sålde avtal utan bindning.

Resten kan du säkert räkna ut själv.