Skapa personliga utmaningar

Jun 2 / Viking Bergström
Att få och behålla motivation

Personliga utmaningar är kortsiktiga mål, vanligen från 15 till 90 dagar. Som att börja motionera, eller skapa en vana från början i 15 dagar. Personliga utmaningar stärker din inre kraft på samma sätt som träningen stärker musklerna.

Ju mer du gör, desto mer motiverad blir du att göra ännu mer.