Skapa personliga utmaningar

Viking Bergström
Att få och behålla motivation

Personliga utmaningar är kortsiktiga mål, vanligen från 15 till 90 dagar. Som att börja motionera, eller skapa en vana från början i 15 dagar. Personliga utmaningar stärker din inre kraft på samma sätt som träningen stärker musklerna.

Ju mer du gör, desto mer motiverad blir du att göra ännu mer.