Skapa en miljö som du vill vara i

Viking Bergström
Att få och behålla motivation

Du kan inte motiveras om du arbetar i en miljö som du inte kan stå för. Gör ändringar, justera, förbättra. Spelar ingen roll om det handlar om ditt jobb, ditt kontor eller ditt hem.

Oavsett, den yta du arbetar på, gör den till din, det kommer ge dig mera sinnesro och du har då mer tid att ägna åt de verkliga uppgifterna.