Skapa en konkurrensfördel

Viking Bergström
Vill du bli en framgångsrik entreprenör?

Ett företag måste ha en klart definierad produkt/tjänst, med unika säljargument. Detta är inget annat än ett finare sätt att fråga den avgörande frågan. 

”Varför kommer folk väljer att göra affärer med dig eller köpa din produkt eller tjänst istället för att göra affärer med dina konkurrenter?”

Med andra ord, vad är skillnaden eller kombination av aspekter som kommer att skilja ditt företag från dina konkurrenter?

Kommer det att ha bättre service, längre garanti, bättre urval, längre öppettider, mer flexibla betalningsalternativ, lägsta pris, personlig service, bättre kundservice, större kunskap, eller en kombination av flera av dessa?