Servicetips 9 – Var på topp, även om det inte finns någon omedelbar vinst i det!

Viking Bergström
Var på topp

– även om det inte finns någon omedelbar vinst i det! Jag ser allt oftare hur vi kunder blir olika behandlade, vilket jag vänder mig mot. Alla som läst Kund för livet vet att man måste behandla en kund som om den varit kund i hela sitt liv, för att den skall bli en kund under hela sitt liv.