Servicetips 4 – Det första intrycket

Viking Bergström
Jobba ständigt med det första intrycket 

Att ha en strategi för att kontrollera det första intrycket är en komplicerad process. Det kräver förstås att du har genomarbetade rutiner i receptionen, i telefonen osv. Men det gäller också att titta på den fysiska lokalen, hur ser din entré ut? Vad luktar det? Hur låter det? Hur upplever en ny medlem det första besöket hos dig? Hur var första gruppträningsklassen? Listan kan göras lång men tänk på att du bara får en chans att göra ett först och ett bestående intryck.

Det 5 första metrarna i din anläggning kallas upplevelsezonen, det är det första och sista som din kund upplever under besöket, det är också det som är mest bestående. Lägg krutet där!