Servicetips 12 – Ha alltid ögonkontakt

Viking Bergström
Ha alltid ögonkontakt 

Ingen kan göra 2 saker samtidigt! Därför är det viktigt att fokusera på den kund som står framför dig, Jan Carlzon kallade detta ”Sanningens ögonblick” Det är då det gäller, det är då du kan göra ett första och ett bestående intryck.

För att lyckas skall du inte bara höra vad kunde säger utan också vad kunden vill ha sagt. Ibland kallar man detta för att läsa mellan raderna. E

n upprör kund har svårt att uttrycka sig konkret och då krävs stor koncentration, därför får du inte släppa ögonkontakten.