Service nu och då!

Viking Bergström
När jag drev gym, i början på 80 talet, så tränade bara de som var helt självgående. Man kan säga att den gruppen inte bara förstod att det var viktigt at

t röra på sig, man levde också enligt den devisen. Idag har medvetenheten på detta område ökat hos alla, kanske inte så underligt med tanke på alla tips som vi ständigt får i media. Träna bör man, om man skall hänga med och det är nog därför som stora grupper behöver hjälp med motivationen. Man kanske inte är där bara för sin egen skull utan trycket från omgivningen har bidragit till beslutet. Det är då som det blir svårt att få till regelbunden och långsiktig träning, det är då som vi måste rycka in. Vi har ett stort ansvar för att få denna ”mindre motiverade” eller ”inte fullt självgående” grupp att lyckas! Vad kan vi göra? Service är idag det självklara svaret! Definitionen för service brukar vara att ge sin kund mera en hon förväntar sig och det är precis det vi måste förstå.

Förr skötte sig våra medlemmar själv nu behövs vår uppmärksamhet. Det finns några tips som är självklara enligt min mening, ett sådant är att känna alla medlemmar till namnet och deras behov. Det kan tyckas stort i början men jag har utbildat många inom yrken som har detta som prioritet och hittills har det alltid varit möjligt, det kräver bara vilja och bra tekniker. Det är också viktigt att vi särskiljer oss från föreningslivet och visar varför man skall välja vår träningsanläggning.

Så börja idag, lär dig några namn varje dag och använd dem, på så sätt kommer du att lyckas!