Samlar du på prylar

Viking Bergström
Försök ständigt minska din anknytning till prylar 

De som investerar tungt i prylar och ständigt har materiella önskningar kommer att ha problem när sakerna tas ifrån dem eller går förlorade.

Ägodelarna kommer äga dig, inte tvärtom. Bli en person med minimala behov och livet kommer att få mycket mer innehåll.