Sälja fördelar

Viking Bergström
Vill du bli en framgångsrik entreprenör?

Att trycka på priset eller argument som rabatt är för oerfarna entreprenörer, sk ”wannabe”Sälj de fördelar som förknippas med att äga och använda de produkter och tjänster som du företräder.

Professionella säljare över hela världen fokuserar på att skapa spänning/intresse kring sin produkt och att sälja, sälja mer och sälja mera frekvent till sina kunder. I vår bransch beskriver vi värdet av ett medlemskap, så som viktförändring, rehab, mindre stress, bättre prestation eller t.ex. sociala fördelar.


Din annonsering, dina säljpresentationer, ditt tryckta marknadsföringsmaterial, produktförpackningar, hemsidor, nyhetsbrev, montrar på mässor, profilprodukter, kläder och skyltning är avgörande. Varje tid och varje media som används för att kommunicera med din målgrupp måste alltid sälja de fördelar som förknippas med att äga din produkt eller använda din tjänst.

Ingen människa kommer till oss för att köpa/få rabatter – de kommer för att få sina drömmar uppfyllda!