Sälj, sälj & sälj

Viking Bergström
Vill du bli en framgångsrik entreprenör?

En entreprenör måste alltid förstå att marknadsföring, reklam, eller marknadsföringsaktiviteter är helt värdelösa, oavsett hur smarta, dyra eller helt inriktade de är, om inte företaget har en väl fungerande säljavdelning. Alla pengar och alla färdigheter är för intet om du inte aktivt ber folk att köpa det du säljer.

Detta kräver utbildade säljare, det kräver säljverktyg och det kräver bra kampanjer som ger kunden en anledning att bestämma sig idag!