Sådant som framgångsrika människor har gemensamt (Del 8)

Viking Bergström
De har en avstängningsknapp.

De vet hur man koppla av, njuter av sitt liv och har kul.Deras karriär är inte deras identitet, det är deras jobb. Det är inte vilka de är, det är vad de gör.

De är intresserade av långsiktiga resultat. Medan majoriteten leta efter den snabbaste, enklaste vägen, de ser vilken åtgärd som kommer att ge bäst resultat på lång sikt.

De är uthålliga, de ger inte upp om de får motgångar. De avslutar vad de påbörjar. Medan så många tillbringar sina liv med att påbörja saker som de aldrig fullföljer, framgångsrika personer får jobbet gjort – även om spänningen och nyheten har upphört och de leva som de lär…

Du kan bli framgångsrik!
Du behöver inte göra alla dessa saker.
Prova en eller två…
Du kommer att upptäcka dig själv…