Sådant som framgångsrika människor har gemensamt (Del 6)

Viking Bergström
De är generösa och vänliga. De ser ett nöje i att hjälpa andra.

De är ödmjuka och de är glada att erkänna misstag och be om ursäkt. De är säkra på sin förmåga, men inte arrogant.

De lär gärna av andra. De är glada om de kan få andra att se bra ut i stället för att söka sin egen personliga ära.

De är anpassningsbara och anpassa sig till förändringar, medan majoriteten föredrar rutiner, komfort, tryggt, beprövat och invant och de leva som de lär…

Du kan bli framgångsrik!
Du behöver inte göra alla dessa saker.
Prova en eller två…
Du kommer att upptäcka dig själv…