Sådant som framgångsrika människor har gemensamt (Del 4)

Viking Bergström
De gör konsekvent vad de behöver göra, oavsett hur de mår en viss dag.

De tar kalkylerade risker – ekonomiska, emotionella, professionell, psykologisk.

De tror inte på, eller vänta på ödet, slumpen eller tur för att fastställa eller forma sin framtid. De tror på, och förbinder sig att aktivt och medvetet skapa sitt eget liv.

Medan många människor är reaktiva, är de proaktiva. De vidtar åtgärder innan de måste.

De är goda kommunikatörer och de arbetar medvetet på det.och de leva som de lär…

Du kan bli framgångsrik!
Du behöver inte göra alla dessa saker.
Prova en eller två…
Du kommer att upptäcka dig själv…