Sådant som framgångsrika människor har gemensamt (Del 1)

Viking Bergström
De letar efter och hitta möjligheter där andra inget ser. De ser en möjlighet medan andra bara ser problem. De är lösningsfokuserade.

De skapar medvetet och metodiskt sin egen framgång, medan andra hoppas att framgången kommer till dem.

De kan bli rädda som alla andra, men de låter sig inte kontrolleras eller begränsas av rädsla.

De ställer de rätta frågorna – de som försätter dem i ett produktivt, kreativt, positivt och emotionellt tillstånd och de leva som de lär…

Du kan bli framgångsrik!
Du behöver inte göra alla dessa saker.
Prova en eller två…
Du kommer att upptäcka dig själv…