Projekt Guidelines är i hamn

Jun 2 / Helena Waller
Under våra Ägardagar i maj 2023 satte vi fokus på företagens “Varför & Mål”. Vi ville att alla deltagare skulle reflektera och skriva ner varför de driver sina företag, varför deras företag existerar, och var de ser sig själva om 2, 5 och 10 år. Om du som företagare inte har klart för dig detta, hur ska då dina anställda veta vad som förväntas av dem?

Eftersom detta arbete kräver betydligt mer tid än ett par timmar under Ägardagarna, föddes idén att erbjuda ett projekt som sträckte sig över 9 månader.
Under projektet skulle deltagarna arbeta stegvis med att skapa sina riktlinjer, vilket gjorde att vi delade upp arbetet i hanterbara delar. Vi erbjöd maximalt 6 företag att delta i projektet och dom som deltog i var i den här omgången var:

- Träningsbruket i Broby
- Betongfabriken i Sigtuna
- Bewellness i Borås
- Fitness4You i Mjölby
- Hälsocenter i Tidaholm
- Åhus Träningscenter

Varje månad höll vi en gemensam workshop där vi diskuterade månadens tema, delade kunskap och analyserade olika scenarier. Utöver det hade vi individuella möten och hemarbete varje månad. CMS stod för handledning, samordning och korrläsning under hela projektet.

Fördelarna med att som företagare dokumentera sina Guidelines är många:

  • Dina anställda får en tydlig förståelse för företagets syfte och riktning.
  • Anställda vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.
  • Nyanställda får en klar bild av företaget.
  • Företaget framstår som genomtänkt och professionellt.
  • Det ökar företagets värde vid en eventuell försäljning.
  • Du som ledare kan använda dokumentationen för att hantera svåra frågor och ge vägledning i enklare frågor.
Är du som gymföretagare intresserad av att få hjälp med att skapa och dokumentera ditt företags riktlinjer? Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan skräddarsy en lösning för dig.