Planera allt

Viking Bergström
Vill du bli en framgångsrik entreprenör?

Planera varje del av ditt företag, det är inte bara ett måste, det bygger också upp en vana som varje ägare bör utveckla, implementera och underhålla.

Affärsplanering är viktigt eftersom det kräver att du analysera varje affärssituation, sammanställa data och dra slutsatser. I huvudsak bygger det på fakta som försäljningssiffror, resultatrapporter etc.

Affärsplanering fyller också en annan funktion, det hjälper dig att bevaka dina mål och hur du ska uppnå dem, på papper. Du kan använda den plan som du skapar både som karta för att ta dig från punkt A till Ö men också som en måttstock för att mäta framgången för varje enskild plan eller del inom planen.

Exempel på sådant som vi mäter i vår bransch är all typ av försäljning, beläggning på klasser, kundvård, ekonomi och antal medlemmar som slutar.