Pandemi, inflation, elräkningar och så sommar på det!

Petter Norén
Pandemin och inflationen har medfört utmaningar för gymbranschen, medan höga elräkningar och sommarperioden kan påverka lönsamheten och medlemsengagemanget.

Gymägare bör vara medvetna om dessa faktorer och hitta sätt att anpassa sig och möta utmaningarna för att fortsätta driva en framgångsrik verksamhet.

Här har vi listat exempel på utmaningar som du som ägare behöver vara rustad för. Behöver du support i hur du tar dig framåt trots utmanande tider, hör av dig till oss.

Hör av dig senast den 30/6 2023, så får du vårt sommarpaket.
1. Pandemi
Pandemin har påverkat gymbranschen genom nedstängningar och begränsningar. Många gym har kämpat med minskad efterfrågan och behovet av att anpassa sig till nya säkerhetsprotokoll.

2. Inflation
Inflationen har påverkat gymbranschen genom ökade kostnader för utrustning, hyror och driftskostnader. Det kan leda till höjda medlemsavgifter och svårigheter att upprätthålla lönsamhet.

3. Elräkningar
Stigande elräkningar kan vara en utmaning för gymägare, särskilt när det gäller att hålla gymmet svalt och välbelyst. Det kan kräva effektiv energihantering och investeringar i energisparande åtgärder.

4. Sommar
Under sommaren kan gymbranschen uppleva en lågsäsong då många människor reser eller föredrar utomhusträning. Det kan vara en utmaning att bibehålla medlemsengagemang och intäkter under denna period.

Var proaktiv, sommaren är snart här. Ta del av vårt erbjudande som gäller t o m 30/6!

Här berättar vi vad CMS kan göra för dig

Write your awesome label here.