Optimal andning vs Ineffektiv andning

Viking Bergström
Optimal andning är
Näsandning, Djupandning, Avslappnad, Rytmisk, Regelbunden, Tyst, Långsam, Få andetag, Lång utandning, Upprätt hållning, Diafragman står för 75% av muskelarbetet och nederdelen av bröstkorgen expanderar i sidled, framåt och bakåt.

Ineffektiv andning är
Munandning, Öppen mun, Ytlig bröstandning, Spänd, Uppdragna axlar, Orytmisk, Oregelbunden, Ljudlig, Snabba andetag, Kort, Spänd utandning, Framåtlutad, Ihopsjunken hållning, Hjälpmuskler i bröst, nacke, axlar är överaktiva och endast övre delen av bröstkorgen vidgas.

Hämtat ut Anders Olssons bok Medveten Andning ISBN: 978-91-976151-4-3