Om du inte ta några risker, kommer det inte finnas några belöningar

Viking Bergström
Många företag blir snabbt förstelnade därför att tryggheten har infunnit sig.

Bara för att du lyckas just nu så betyder inte det att världen runt omkring dig kommer låta dig behålla din marknad.

Vill du fortsätta som entreprenör så måste du våga. Konsten är att ta kalkylerade risker och tänk på att du inte behöver riskera allt.

För dig som vill bli en bättre entreprenör?