Olagliga gymavtal i Göteborg

Viking Bergström
I dagens GP kan man läsa att de flesta gymkedjor har olagliga formuleringar i sina avtal.

Hos oss gäller
Avtal som löper på bestämd period, till exempel ett år, kan självklart avslutas utan uppsägning. I gymbranschen är det vanligaste avtalet så kallat ”rullande avtal”, man tecknar ett avtal på autogiro som löper under 12 obligatoriska månader, därefter rullar avtalet tills en av parterna säger upp det.

En medlem kanske skall flytta eller gymmet kanske vill förändra villkoren. Detta bör ske skriftligt så att det inte blir missförstånd.

Under 90 talet fanns det många anläggningar som tog emot uppsägningar via telefon och dagligen uppstod missförstånd där alla var förlorare.

Därför genomförde vi inom CMS gruppen en gemensam avtalsmall där vi enades med KO om formuleringar. Vi kräver inte att personen kommer till oss, det kan finnas bra anledningar till att detta är orimligt men vi rekommenderar att uppsägning sker skriftligt.

Idag är det vanligaste missförståndet inte att en medlem vill sluta utan att en gammal medlem som kommer tillbaka inte vill medge att avtalet avslutats.

Eftersom detta ofta medför ny inskrivningsavgift. Därför rekommenderar jag att dokumentation bör finnas.

Publicerades 2011.