Oavsett hur framgångsrik du är, bör du inte sluta lära

Viking Bergström
Att lära sig är en livslång uppgift. Allt förändras och utvecklas.

För 20 år sedan kallades mobilen för en ”yuppi nalle” och många hade svårt att acceptera den, idag finns det många som ”vägrar Facebook”.

En entreprenör hittar nya lösningar, nya produkter och nya affärsmetoder. Går du inte framåt så går du bakåt eftersom allting utvecklas runt dig och din värld.

För dig som vill bli en bättre entreprenör?