Nya Tisdagsmöten för Clubvärdar

Aug 24 / Johanna Wilmusenaho

– Varierande fokus för utveckling & framgång
Våra tisdagsmöten för Clubvärdar har fått en spännande uppgradering som kommer att ta våra möten till nya höjder.

Med fokus på att öka din individuella kompetens presenterar vi här vårt nya upplägg för våra "Tisdagsmöten för Clubvärdar".

Varje vecka kommer vi att fokusera på olika områden som är avgörande för din utveckling.

Det nya upplägget kör igång från den 5/9!


Varför det nya upplägget? 
Vårt mål är att säkerställa att varje möte inte bara är en möjlighet att utbyta erfarenheter, utan också en chans att inspireras, lära och utvecklas inom ett specifikt område. Genom att introducera fokusområden med varierande teman varje vecka kommer du sannolikt att fördjupa dina kunskaper som Clubvärd. 

Mötets uppbyggnad
Till skillnad mot tidigare så välkomnar vi nu samtliga Clubvärdar, oavsett erfarenhet, från starten kl 12:30 till slutet kl 13:30. 
12.30-13.00: Öppen diskussion 
Vi inleder vårt möte med en öppen diskussion där vi delar erfarenheter, framgångar och utmaningar. Detta ger oss möjlighet att stärka vår gemenskap och lära oss av varandras erfarenheter samt aktualisera och lyfta händelser från nuet.

13.00-13.30: Veckans fokus 
Här vänder vi blicken mot veckans utvalda fokusområde. Varje vecka tar vi upp ett nytt ämne som är av strategisk betydelse för vårt arbete. Vi kommer att dela insikter, strategier och bästa praxis för att hjälpa varandra att växa och lyckas. Ca 20 minuter kommer vara mer åt föredragande form för att lämna ca 10 minuter till frågor och diskussion kring ämnet.

Veckans möte hittar du som vanligt i Cloud under Tjänster/Webbmöten eller via denna LÄNK

Fokusområden

(OBS! Planeringen nedan kan komma att ändras efterhand.
Info inför varje specifikt tisdagsmöte kommer alltid finnas i det nyhetsbrev som skickas ut på måndagar i samma vecka)

5/9
Samtal, bokning och förberedelser

Lär dig konsten att planera och genomföra effektiva samtal med kunder. Vi delar bästa praxis för bokningar och hur du förbereder dig inför möten.

12/9
Boosta din försäljning

Utforska olika sätt att öka din försäljning genom att anpassa din inställning och ditt arbetssätt.

19/9
Inledning och bakgrund

Lär dig konsten att skapa en övertygande inledning och använda kundens bakgrund för att bygga förtroende.

26/9
Hälsokontroll

Utforska hur du använder frågorna i hälsokontrollen för att förstå och bemöta kundens behov.

3/10
Flippblock och rundvisning

Upptäck varför användningen av flippblock är så kraftfull och lär dig hur du genomför en engagerande rundvisning.

10/10
Referenser

Förstå vikten av referensmarknadsföring och hur du kan använda referenser och vänner för att öka din framgång.

17/10
Målsättning

Upptäck SMART-metoden för att sätta och uppnå mål som är specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda.

24/10
Sätta mål i Hälsoplanen

Lär dig hur du använder svaren från frågorna i Hälsoplanen som underlag för dina presentationer.

31/10
TEAM

Utforska varför "TEAM" är så viktigt och hur du kan kommunicera värdet av detta till dina kunder.

7/11
Summering och presentation (avslut)

Lär dig att säkerställa att du korrekt förstår kundens behov och presentera lösningar på ett övertygande sätt.

14/11
Tro på din produkt

Lär dig att presentera långsiktiga lösningar och våga närma dig avslutet flera gånger.

21/11
Invändningar

Utforska vanliga invändningar, varför de uppstår och hur du kan hantera dem på ett professionellt sätt.

28/11
Vän-rekommendationer

Förstå kraften i referenser och hur du kan öka din försäljning genom att få rekommendationer från befintliga medlemmar.

5/12
Följ upp din medlem, kundvård

Lär dig vikten av kontinuerlig kontakt med medlemmar för att stärka relationen och hjälpa dem att upprätthålla sina träningsrutiner.
Vi ser fram emot att tillsammans utforska våra nya spännande fokusområden och arbeta tillsammans för att nå framgång. Varje tisdag kommer vi att fortsätta vår resa mot ständig förbättring och utveckling. Låt oss tillsammans göra våra tisdagsmöten till en plattform för lärande, samarbete och inspirerande diskussioner.

Som grund kommer Johanna Wilmusenaho även fortsättningsvis hålla i dessa möten, men det kan också hända att någon annan specialist på ett visst fokusområde tar över vid enskilda tillfällen.