Ny mekanism för reglering av kroppsvikt har upptäckts i hjärnan

Viking Bergström
Forskare vid Uppsala universitet har identifierat en helt ny mekanism i nervcellerna och visar att transporten av membranproteiner inne i cellen är en mycket viktigt komponent för en välfungerande kroppsviktkontroll.

Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PloS Genetics.

Studien lyfter fram betydelsen av hjärnans synapser, kommunikationen mellan nerverna, för utvecklingen av hunger- och mättnadskänslor.

Fetma är idag en folksjukdom, men de bakomliggande molekylära orsakerna är ofta oklara.