Nöjda kunder ger glada ägare, men hur?

Viking Bergström
Jag hittade nyligen denna artikel i American Express Öppna Forum om en undersökning som nyligen genomförts av en herre vid namn Fred Berni.

Berni äger ett företag som heter Dynamic Performance Systems som hjälper franchisors och arbetsgivare välja bra franchisetagare och anställda. Lyssna på detta!

Berni och en stab av psykologer tillfrågade hundratals företag under ett flertal år. De tittade på högpresterande och lågpresterande. De studerade ägare av små och stora företag. De talade med lyckliga ägare, med frustrerade ägare och med lyckade/misslyckade affärsmodeller i många olika branscher.

När de hade avslutat den långa studien, knackade Bernis team in alla uppgifter, gjorde sin matte, och kom fram till några häpnadsväckande slutsatser: Det är inte pengar, kompetens, erfarenhet eller kontakter som är de bästa indikatorerna för din framtida framgång. Snarare fann undersökningen att attityderna är det viktigaste för företagets resultat.

Övertygelse driver resultat, men det är bara förrätten. Efter att ha undersökt hundratals småföretagare, konstaterade Bernis team, att det avgörande är det sätt ett företags ägare behandlar sina anställda. Detta är den enskilt viktigaste faktorn som avgör deras framgång.

Det visar sig, att vara en bra chef är viktigare än allt annat, om man vill ha framgång i näringslivet.

Undersökningen visade också att:
• De mest framgångsrika ägarna se sina anställda som en värdefull tillgång för företaget och behandlar sin personal därefter. De är inte en börda, inte en kostnad, och inte bara ord, de anställda är värdefulla tillgångar värda respekt och omtanke.
• De bästa ägarna leder på ett aktivt deltagande, vänlig, kooperativa sätt, i motsats till en dominerande, dogmatisk, fördömande ledarstil.
• Dessa ägare, har inte överraskande, mindre personalomsättning, lägre utgifter för inhyrning av vikarier, gladare medarbetare och en gladare arbetsplats.

Som ett direkt resultat hade de också bättre kundservice, mer lojala kunder och en ökad försäljning.

Glada anställda = Nöjda kunder = Glad ägare