Några ekonomiska nycklar i branschen

Viking Bergström
Man kan bara fördela 100%
Om kostnaden överstiger 100% så blir det minusresultat, eller hur? Alltså bör kostnaderna rymmas i denna paj och normalt är då att man också budgeterat med en vinst. Alla branscher har sina egna nyckeltal men förvånansvärt ofta är dessa tal okända. En träningsanläggning gör nog klokast i att jämföra sig med sin kollegor och därför har vi inom CMS funderat på detta i över 40 år.

Man kan förstås bryta ner allt i minsta del men här tänkte jag bara ge de övergripande siffrorna.

Så här ser en rimlig fördelning ut:
Löner (inkl. förmåner, försäkringar, skatter)  
30%

Hyra (inkl. driftskostnader & eventuell amor.)  
20%

Marknadsföring (inklusive produktion & publ)  
10%

Övriga kostnader (inkl. bank & finansieringar)  
20%

Vinst (om du klarar ovan nyckeltal)        
20%