Myter, helhetsdilemmat och industrin: vetenskapens moment 22

Viking Bergström
En liten ny vana, 20 minuters promenad om dagen i 5 år, kommer inte göra att du går ner i vikt 23 kilo, men kanske 4,5 kilo och det är direkt bra för hälsan och kan göra att du har lättare att hålla vikten. ”

En artikel som fått stor spridning avslöjar myter om fetma men speglar också vetenskapens problem med helhetssyn och industrikopplingar, säger Ulf Bohman, f.d. chef på Livsmedelsverket huvudansvarig för Healthy People Healthy Planet.

Det här handlar om tre saker som alla är vetenskapens moment 22:
Att vetenskapligt titta på alla de påståenden om mat och viktminskning som finns är bra. Men det belyser också vetenskapens problem med både vad man väljer att titta på och helhetssyn kontra isolering av orsak och verkan.

En vetenskaplig artikel sprids ofta som en löpeld på internet, endast summeringen av artikeln vidareförmedlas och nya myter skapas även när man vill döda myter.

Vetenskapens starka kopplingar till livsmedels-, läkemedelsindustri och intresseorganisationer är en tredje variant av vetenskapens moment 22. Man behöver det för att finansiera forskningen, men det kommer alltid att skapa ifrågasättande.

Torsdagen den 31 januari publicerade den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine en specialartikel, vid namn: Myths, Presumptions, and Facts about Obesity.

Summeringen av denna artikel har sedan spridits som en löpeld på bloggar och i artiklar. Det är en stor grupp forskare som står bakom artikeln och deras syfte är att ta död på ett antal rena myter och icke tillräcklig bevisade föreställningar. Författarna menar att dessa myter och föreställningar kan skapa felaktiga policybeslut och styra forskningsmedel i fel riktning. Det här är ett typiskt exempel på hur en vetenskaplig artikel sprids på nätet och hur olika aktörer försöker dra sina egna slutsatser. Att döda myter är populärt, men tyvärr läser få av de bloggare och artikelförfattare som snabbt vidare förmedlar resultaten hela artikeln och därmed skapas nya myter.I artikeln fokuserar man på viktminskning eller att förhindra uppkomsten av övervikt och fetma. Den belyser vetenskapens största utmaning, nämligen att kunna isolera orsaker, särskilt är detta en utmaning när det gäller mat och livsstil. Är det just den extra promenaden som har effekt eller är det något annat? ”Att isolera en enstaka orsak står också i motsats till helhetssyn och det faktum att allt hänger ihop” konstaterar Ulf Bohman.

Den första myt man diskuterar är: Små vaneförändringar kan skapa stor viktminskning på lång sikt. Ett exempel man lyfter fram är att det finns ett påstående att 1,6 km promenad (20 minuter) varje dag i fem år kan ge en viktminskning på nästan 23 kilo. Men författarna visar att detta är endast en matematisk övning som inte håller i verkligheten. Slutsatsen som förmedlas vidare via nätet och författarna tar fram i sin korta summering är att små vaneförändringar inte ger stor effekt eller inte någon effekt alls. Men läser man hela artikeln finner man att forskarna framhåller att 1,6 km promenad dagligen skulle kunna ge 4,5 kilos viktminskning på 5 år. I min värld är det ändå en hyfsad effekt på en så liten åtgärd. Egentligen dödar man alltså inte myten men säger att små vaneförändringar inte kan ge stor men en liten viktminskning på längre sikt. Men det som just nu sprids på nätet, även av vår svenska lågkolhydrat doktor Andreas Eenfeldt, är att små vaneförändringar inte har någon effekt alls. Man har lagt grogrund till en ny myt. Fortsätter man att läsa artikeln kommer man dessutom till det som kallas fakta om fetma. Där man tar fram nio vetenskapligt bevisade fakta.

Ett av dessa fakta är: 
Oavsett kroppsvikt och om man går ned i vikt  eller ej så förbättrar en ökad fysisk aktivitet hälsan. Det vill säga promenaden är av värde även om du inte går ned i vikt. Nästa fakta handlar också om fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet eller motion i tillräcklig dos är bra för långsiktig viktkontroll. Ännu ett skäl till att fortsätta med promenaden.

En annan myt man tar fram är: Stor snabb viktminskning är förknippad med sämre långsiktigt resultat än med långsam viktminskning. Det är en myt som enligt författarna sedan sextiotalets extremdieter levt kvar. Men om man återigen hoppar ned till fakta så konstaterar författarna att: Dieter (minskat energiintag) kan mycket effektivt minska kroppsvikten, men att försöka gå på en diet eller rekommendera någon att göra det fungerar generellt sett inte långsiktigt.  

Dieter fungerar alltså kortsiktigt men inte på längre sikt.  Det måste då betyda att du kan lika gärna gå ned i snabbt i vikt på diet eller via mycket motion kortsiktigt men sedan fungerar inte dieten och du måste finna balans på annat sätt till exempel genom att fortsätta motionera.

”Jag imponeras av hur noggrant forskarnas kopplingar till livsmedels, diet- och läkemedelsindustrin numera redovisas i dessa ansedda vetenskapliga tidskrifter”, framhåller Ulf Bohman. Ett antal av författarna har en förhållandevis lång lista av direkta eller indirekta kopplingar till industrin och intresse/lobbyorganisationer. Några av dessa är Coca-Cola, PepsiCo, diverse mejeriföretag och the World Sugar Research Organisation. När det gäller just dessa företag/organisationer känns det som det inte finns några direkta kopplingar till artikelns innehåll. Utom möjligen att man valt att inte ta med den nu högaktuella frågan ”Man blir fet av att dricka läsk” är det fakta eller en myt? Skulle vara intressant att få belyst. En annan grupp av företag som författarna direkt eller indirekt är kopplade till är läkemedelsföretag och bantningsföretag som Jenny Craig (en amerikansk variant av viktväktarna som inte finns i Sverige). Bland endast nio utvalda fakta lyfter artikelförfattarna fram: ”Att vissa läkemedel kan hjälpa patienter att förlora vikt och göra att man bibehåller viktminskningen så länge man fortsätter ta läkemedlet” och ”Att tillhandahållande av måltider eller måltidsersättning underlättar större viktminskning” Jag ifrågasätter på inget sätt att detta är fakta, det vill säga det finns tillräckligt vetenskapligt underlag, men att man lyfter fram just dessa saker som fakta bland ett snävt urval av nio kan ge underlag för en fundering över författarnas koppling till läkemedelsindustrin (som säljer bantningsmedel och måltidsersättningar) eller till Jenny Craig (som säljer färdiga diet måltider). Kopplingar till industri och intressegrupper kommer alltid vara en av vetenskapens moment 22, man behöver pengarna men kommer aldrig ifrån funderingarna om trovärdighet när dessa kopplingar finns.

Det handlar om hälsa och välbefinnande, dels för oss alla som individer och dels för den planet vi står på, går på och är helt beroende av. Healthy People Healthy

Planet är en plattform för idéer och handling. Helhetsyn, innovation och nytänkande präglar idéerna som presenteras.

Källa: www.mynewsdesk.com