Motion kan gynna din karriär

Viking Bergström
Träning gör dig inte bara trimmad och välmående.

Några extra varv i löpspåret kan göra dig till en bättre chef och gynna din karriär.

Trots hög arbetsbörda och tidsbrist väljer chefer att lägga minst lika mycket tid på promenader, styrketräning, löpning, cykling och gympa som genomsnittssvensken. Drygt sju av tio säger sig motionera minst en gång i veckan, under minst en halv timme per tillfälle, visar en undersökning som tidningen Chef gjort bland 800 chefer.

Undersökningen visar också att motionsutövandet bland svenska chefer ökar med stigande befattning.

Tre av fem av de tillfrågade cheferna är övertygade om att motionsvanor har betydelse för karriären.

– Träning är ett kraftfullt verktyg för att klara tung belastning. Vår forskning visar att de som tränar på arbetstid är mer produktiva än de som inte tränar, säger Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog och forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Hon leder ett stort, tvärvetenskapligt forskningsprojekt om sambandet mellan individers hälsa och företags produktivitet.

– Det finns många omedelbara effekter av att träna. Man blir helt enkelt lite trevligare och lite snabbare i tanken, säger hon.

På längre sikt anser forskarna att motion sänker sjukfrånvaron, förbättrar sömnen, orken, stresståligheten och inlärningsförmågan.

Artikeln hämtad från Sydsvenskan.