Möjligheter i vår bransch 9

Viking Bergström
Utomhusträning

Har du också hört uttrycket – jag ska bara gå ner några kila först, sen skall jag bli medlem? Ganska många konsumenter har en skev uppfattning om vår bransch. Man tror att vi är en samling elitmänniskor samtidigt som tröskeln är lägre att besöka Friskis och Svettis. Det här är förstås något som vi själva har orsakat genom att sända ut denna typ av budskap bl.a. i vår marknadsföring.

Men det finns ett säkert sätt att ändra på detta, gå ut och visa upp din verksamhet, visa alla att dina medlemmar är vanliga människor. Detta är det enda sättet som du snabbt och effektivt kan profilera om din anläggning så att alla känner sig välkomna.

Dessutom kan du bjuda på träningen så att man kan ”prova” dina klasser och instruktörer, kanske på en dansklass i den centrala parken. Ska du vara ute så ska du vara synlig, det blir en av dina största möjligheter att ta bort fördomar om vår bransch.