Möjligheter i vår bransch 8

Viking Bergström
Sociala medier

Som bransch har vi alla förstått att marknadsföring är viktigt men det är också dyrt. Stora företag betalar bra för att synas och små företagare får då svårt att konkurrera.

Vi vet att vi måste synas annars glömmer marknaden snart bort oss. Vi vet också att marknaden väljer närhet och den anläggning där vännerna tränar. Men bortsett från det så kan vi påverka det mesta. Vi kan styra hur många som börjar träna, vilka årstider etc.

Under det senaste årtiondet har hela medieutbudet förändrats. Det är t.ex. inte längre självklart att köpa dyra annonser i tidningar, att annonsera i telefonkataloger osv. Idag kan de sociala medierna vara ett mycket bra alternativ. Bloggar, Facebook och Twitter har blivit naturliga inslag i de flesta konsumenters vardag. Vi måste synas där kunden letar.Förra veckan fick jag en ny kund, 

Genom att vara aktiv i social medier kan du synas på ett billigt sätt och i det flesta fall, är vi som bransch, steget före de stora företagen. Detta ger oss en stor möjlighet att förbättra våra marginaler genom sänkta kostnader.

Vi har skrivit om detta tidigare och då påtalat hur viktigt det är att ha en strategi.