Möjligheter i vår bransch 7

Viking Bergström
Seniorer

Ännu en fantastisk möjlighet, som jag skrivit ganska mycket om, är seniorerna.

Den grupp som har allt:
Tid, pengar och anledning.

Den grupp som frivilligt förlägger mesta delen av sin träningstid till förmiddagar, den grupp som är lojal och som aldrig sviker dig om du bara håller det du lovar. Den grupp som självmant släpar med sig sina vänner och som får alla att trivas hos dig.

Om vi dessutom lägger till att detta är den grupp som växer snabbast och som är huvuddelen av dina framtida kunder så tror jag att du förstår varför du skall skapa en miljö där seniorer trivs, snacka om möjlighet!