Möjligheter i vår bransch 5

Viking Bergström
Företagsmarknaden

Detta är en möjlighet som ”böljar fram i vågor”. När lagstiftare gör förändringar så blir det ett nytt utfall.

Ett exempel på det var när arbetsgivarna kunde förenkla sin administration genom att be den anställde att ta kvitto i stället för att vi i branschen debiterade företaget. Detta gav tyvärr en tråkig effekt där många arbetsgivare plötsligt tappade fokus på träningen för de anställda. Men just nu ökar intresset igen och allt fler företagare ser fördelarna med hälsoinvesteringar.

Allt fler företag vill nu ha långsiktiga lösningar och dessa företagare har också lärt sig att målet är en frisk personal inte ett långt pris på något nyckelgym där ingen får hjälp.