Möjligheter i vår bransch 4

Viking Bergström
Personlig träning

Kanske den största möjligheten just nu.

Class Gym i Mora går från en halvtidsanställd PT till 7 heltidsanställda på 1 år. Hur är detta möjligt?

PT handlar om hur man organiserar det, hur man presenterar det och hur man levererar det. Kort sagt med rätt verktyg kan de flesta anläggningar idag dubbla sin omsättning bara genom att anamma de affärssystem och principer som redan finns. Men självklart krävs det någon som utbildar personalen för detta.

I detta segment ligger också ”smallgroup training” eller TEAM som vi valt att kalla det. Detta är bara ytterligare en dimension.

Jag kan bli förvånad när jag hör hur det faktiskt finns de som upplever att personlig träning är ointressant.

Vi som jobbar i denna bransch måste förmedla kunskapen om de affärsmöjligheter som finns och detta är just nu den största!