Möjligheter i vår bransch 3

Viking Bergström
Att ta vara på personalen

Har du tänkt på att de som jobbar i vår bransch oftast är fantastiska människor som älskar sitt jobb. Sannolikt har de inte valt vår bransch därför att de vill göra snabba klipp utan för att det vill hjälpa människor, jobba med sådant som de tror på och kanske få arbeta med sin egen hobby.

Detta ger vår bransch en fantastisk fördel, vi har på ett naturligt sätt mycket engagerade medarbetare. Det här är en enorm möjlighet om vi på ett tydligt sätt kan beskriva företagets vision och få denna grupp att ”gå i takt”.

Många saker kostar pengar att genomföra, i det sammanhanget är detta en av de billigaste åtgärder du kan göra som ger den största utväxlingen, något som numera brukar kallas ROI (Return on Investment).