Möjligheter i vår bransch 2

Viking Bergström
Att fokusera på merförsäljning till medlemmar  

Vi kan sälja allt från tvål till dricka, kläder, frukt, sallader, träningsredskap och litteratur. Detta ger nya intäkter utan att man behöver hyra nya ytor, utan att personalkostnader ökar eftersom vi utgår från receptionen.

Det skapar en känsla av service och att det händer mer i vår anläggning. En normal anläggning kan utan vidare omsätta 1000 kr/år och medlem, det krävs bara en bra och genomtänkt strategi.