Möjligheter i vår bransch 10

Viking Bergström
FaR

Fysisk aktivitet på recept förkortas FaR och du kan läsa mera om denna möjlighet här på en hemsida som administreras av Statens Folkhälsoinstitut.

Varför tar jag upp detta som en möjlighet? Dels har det visat sig att ganska många är beredda att ta tag i sitt liv när doktorn säger att det är dags. Dels kan dessa personer passa in i vår bransch och speciellt hos oss därför att vi har bemannade anläggningar med hög kompetens.

Denna grupp är oftast hos dig på förmiddagen och eftersom träningen snabbt kommer ge resultat så blir dessa människor riktigt bra ambassadörer för din anläggning. I början är detta tidskrävande men på sikt kan det bli en bra affär, detta har vi ganska många bevis på idag.

FaR bekräftar också att samhället tror på dig och din produkt vilket höjer värdet på ditt varumärke.

Här kan du läsa mera om hur det fungerar