Möjligheter i vår bransch 1

Viking Bergström
Att vara ett litet företag

De företag som är små har ofta större möjligheter just därför att de är små och att de drivs av riktiga entreprenörer.

Detta samt att små företag är flexibla, något jag går igenom ganska ingående i ”Litet företag kan vara din största fördel”, är de 2 viktigaste fördelarna med att vara lite i en allt större marknad. Utnyttja detta!

Hitta sätt att särskilja dig från mängden att sälja din egen produkt, något som större företag oftast har problem att ställa om till eftersom de måste gå mot den breda massan.