Modevisning med temat – Viktnedgång

Viking Bergström
Bra tema tycker jag!

Dels genererar det publicitet, det stärker de modeller som får visa sitt resultat, det ökar trovärdigheten till leverantörerna och resultaten.

Lycka till i kväll Hälsoskaparna i Strängnäs!
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.1218906-modevisning-med-fokus-pa-viktnedgang