Minska ditt TV beroende

Viking Bergström
– Titta mindre än 30 minuter på tv, varje dag.

Vill du se ett program som är 60 minuter så avstår du helt från TV dagen innan. Roa dig med verkliga erfarenheter. Stora minnen är en produkt av intressanta livserfarenheter.

Tillbringa tid utomhus. Interagera med världen, uppskatta naturen, läs böcker, res, lägg märke till de enkla nöjena livet har att erbjuda, och bara titta på när livet utspelar sig framför dig.