Mindre träning ger viktminskning

Viking Bergström
Det här kan vi läsa i dagens nummer av Ny Medicin

De flesta som börjar motionera eller träna hoppas också gå ner i vikt och blir besvikna, något som tyvärr är bekant för såväl motionärer som forskare.

Flera studier har visat att motion eller träning utan att samtidigt ändra på kosten resulterar, i bästa fall, i en liten viktminskning (trots att man blir friskare). Ganska många motionärer har kvar sin vikt och några går t o m upp i vikt.

Men en ny studie från Köpenhamns Universitet har funnit att motion/träning leder till viktminskning, om mängden träning varken är för lite, eller förvånande nog, för mycket.

Studien
De danska forskarna rekryterade en grupp av stillasittande unga män, en del av befolkningen som ökar runtom i världen. 

Frivilliga i 20-30 års ålder mättes med avseende på deras aerobiska kondition, kroppsfett, metabolism, och allmänna hälsa. Ingen hade diabetes, högt blodtryck eller hjärtsjukdom och trots att många var överviktiga så var de inte feta.

Männen randomiserades till motion/träning eller ingen träning. De som inte motionerade/tränade levde som vanligt utan förändringar i sin kost eller stillsittande.

En andra grupp män fick daglig motion som t ex joggning eller cyklande under 13 veckor i 30 minuter som ledde till svett eller tills man förlorat 300 kalorier (korrelerat till den individuella metaboliska omsättningen).

En tredje grupp tränade hårt under en timme med förlust av 600 kalorier.Männen rekommenderades att inte medvetet ändra deras kost, genom att varken äta mer eller mindre, och att hålla en detaljerad daglig dagbok under 13 veckor.

Under vissa specifika dagar fick deltagarna bära apparater som mätte hur aktiva de var före och efter sin motion/träning.

Resultat
Efter 13 veckor vägde de frivilliga I kontrollgruppen lika mycket som innan och deras procent av kroppsfett var oförändrat.

I motsats gick männen som tränat hårt dagligen i 60 minuter ner i medeltal 2,3 kg. Forskarna kalkylerade att viktminskningen var ungefär 20 % mindre än förväntat om man analyserade hur mycket kalorier som förlorats varje dag, om matintag och andra aspekter av deras vardag var oförändrade.

Frivilliga som motionerade endast 30 minuter per dag hade minskat sin vikt 3,2 kg vilket var bättre i relation till de få kalorier de förlorade, 83 % bättre än förväntat. Det är inte klart varför frivilliga i den gruppen var mer framgångsrika att gå ner i vikt.

Men det finns ledtrådar; dagsanteckningar från deltagare som ”brände” 600 kalorier per dag visar att de alltmer ökade storleken på sina måltider och mellanmål. Trots att de ökade på sina kalorier så kan detta inte förklara skillnaden i viktminskningen med grupp 2.

– Antagligen åt de mer än de antecknade, spekulerade forskarna.Deltagarna i denna grupp var också inaktiva timmarna innan träning. När de inte motionerade så var de stillasittande och kanske uttröttade.

Männen i grupp 2 som motionerade hälften så mycket fick mer energi och inspiration. Mätinstrumenten visar att de, till skillnad från de andra grupperna, var aktiva mellan träningspassen. De tog, t ex trappor istället för hissar mm.

Budskapet från denna studie är att de kortare träningspassen tillätt männen att “bränna” kalorier utan att behöva ersätta dem lika mycket. De timslånga träningspassen däremot tog musten ur deltagarna vilket ledde att de kände de måste fylla på energin, tror forskarna.

Det är självklart att studien endast analyserade unga män vars metabolism och motivation av gå ner i vikt kan vara mycket annorlunda från andra grupper, inkluderande kvinnor.

Denna studie var också kort, endast 13 veckor, och resultaten kan ändra sig efter ett år av träning. De män som tränade en timme fick mer muskler till skillnad mot de som motionerade endast 30 minuter. 

Denna extra muskelmassa uppvägde viktminskningen hos de hårdtränande männen, åtminstone över kort tid. De blev av med fett men fick mer muskler, som minskade deras viktnedgång men som i det längre tidsperspektivet skulle kunna öka metabolismen och viktnedgången.

Som ett slutord skriver forskarna att förhållandet mellan motion/träning och viktminskning är komplext men en punkt är helt klar; de män som var stillasittande förlorade ingen vikt alls och vilken träningsintensitet som helst är bättre än ingen.

Referens: Mads Rosenkilde, American Journal of Physiology, vol. 303 no. 6 R571-R579