Militärträningen stärkte självbilden

Viking Bergström
Styrkan i militärträningen ligger mycket på det mentala planet. Många som börjar har dåligt fysiskt självförtroende även om de är kaxiga och starka på andra sätt.

I träningen behöver alla hjälpa varandra. Gruppkänslan byggs upp först. Den är fundamentet i militärträningen. Först en stark grupp, sedan starka individer. 

Läs hela