Medlem fick rätt mot Gym i Högsta domstolen

Viking Bergström
Ärendet gällde automatiska förlängningar av avtal.

En kvinna i Skåne som mot sin vilja fick gymkortet förlängt har fått rätt i Högsta domstolen (HD). Hon skaffade kortet, den 6 augusti 2007. Avtalet måste, enligt villkoren, sägas upp en månad innan det gick ut.

Hon sade upp kortet ett par dagar för sent, varpå gymmet krävde henne på pengar för ett år till.Men kvinnan fick inte en tydlig påminnelse och villkoret var oskäligt, skriver HD.

Hon företräddes av Konsumentombudsmannen (KO) För den som är nyfiken så finns domen här 2012-11-23%20T%202085-11%20Dom.pdf.

Personligen blir jag inte så överraskad. HD fann det oskäligt att hon skall vara bunden i 12 ytterligare månader om hon missar uppsägningsperioden. Liknande fall finns i andra branscher.

Det är därför viktigt att tänka på detta.

Publicerades 2012.