Mät dina framsteg

Viking Bergström
Att få och behålla motivation

Vi blir ofta hemmablind, vi ser inte det vi har uträttat. Om du arbetar hela tiden, så kommer du att göra framsteg, sådan är regeln.

Men du kan trots det ha intrycket av att du inte kommer någonstans, det är för att du inte ser alla dessa små delmål, som du uppnår varje dag.

Titta tillbaka med tillfredsställelse på vad du har skapat, så kommer detta med all säkerhet att öka din energi och motivation.