Måste jag sälja?

Viking Bergström
Det är en ganska vanlig fråga som många företagare vill ha svar på.

Visst kan din produkt/tjänst, under perioder vara så eftertraktad att du inte ”behöver” sälja, men det är ingen anledning att låta bli! Att sälja är fint och i vår bransch är det, att hjälpa människor till ett aktivare och hälsosammare liv. Om du inte förstår detta så blir du aldrig framgångsrik som företagare. Du måste ha en aktiv strategi som genererar nya kunder dag för dag, vecka för vecka och år för år, det tar aldrig slut.

Den som inte prioriterar sälj måste kompensera marknaden med ett högre värde På ren svenska, du måste sänka priset och höja marknadsföringsinsatsen därför att du måste attrahera orimligt många nya kunder som kommer för att bli expedierade av din reception! På sikt leder detta till lägre lönsamhet som minska ditt utrymme för den stora marknadsföringsaktivitet som krävs.
Nu driver den negativa spiralen ner företaget vilket enkelt kunde undvikts med en säljstrategi.

Så svaret är ja, du måste sälja men enklast är nog om du lär dig tycka om att sälja!