Mästarnas mästare

Viking Bergström
Customers For Life: How To Turn That One Time Buyer Into a Lifetime Customer – Carl Sewell 

På svenska heter boken Kund för livet! Detta är en klassiker som inspirerat många. Det handlar om att se varje engångskund som en potentiell livslång kund, gör du det så blir det så!

Carl Sewell var en bilförsäljare men detta är en bok för alla!