Människor söker värde

Viking Bergström
Värdet är relativt, det är inte ett fast antal.

Värdet är i förhållande till vad du erbjuder, vad andra tar för samma vara, vad kunden är van att betala. Hur viktigt det är för kunden ha det och hur kunden upplever skillnaden mellan ditt erbjudande och andras.

Du måste visa ett värde som verkar vara lika med eller större än det begärda priset. Ju större värde i förhållande till priset, desto mer sannolikt är det att människor köper.

Eftersom vi strävar efter samma pris för alla, samtidigt som varje ny kund vill vara en vinnare så måste känsla att erhålla något unikt ligga i själva kampanjen. Det kan vara så enkelt att erbjudandet känns unikt.

Lär dig mera om människor, så kommer du också att sälja mera. När vi inte vet vad vår produkt är värd, sänker vi priset! De här är ett sätt att försvara din produkt.

Om du förstår detta kommer du aldrig behöva vika med blicken.