Människor är egocentriska

Viking Bergström
Ordet ”egocentrisk” betyder centrerad runt jaget. Vi ser hela världen i termer av hur den förhåller sig till oss personligen.

Så när någon ber dig att göra något, så dyker också den outtalade frågan upp ”Vad betyder det för mig?”

På ett djupare plan, kan frågan vara ”Hur kan detta ger mig en känsla av personligt värde?”

Därför är det viktigt att din kund kan se detta egenvärde i medlemskapet. Ibland kan värvningskampanjer locka medlemmar att ge oss namn eftersom man kan vinna saker!

Lär dig mera om människor, så kommer du också att sälja mera. När vi inte vet vad vår produkt är värd, sänker vi priset! De här är ett sätt att försvara din produkt.

Om du förstår detta kommer du aldrig behöva vika med blicken.