Må Bättre fortsätter med bussreklam

Viking Bergström
Allt färre läsare av gamla medier tvingar fram nya sätt att synas.

Nya medier som Facebook är idag en självklarhet men Må Bättre i Falun, Borlänge och Hedemora testar under några månader att synas på bussar.

Här är deras senaste vinterkampanj. Vi följer utvecklingen och lovar att rapportera utfall.