Må Bättre, Falun blev årets Club 2010

Viking Bergström
”Må bättre falun" vann årets Club 2010 med juryns motivering: Med en enorm målmedvetenhet, vilket resulterat i stadig tillväxt och samtidigt imponerande lönsamhet, har denna klubb etablerat sig som en av branschens absolut främsta aktörer.

Årets vinnare har bland annat tack vare ett starkt ledarskap skapat en effektiv säljorganisation med trevlig, motiverad och välutbildad personal som hela tiden behållit fokus på det mest väsentliga: kundens träningsupplevelse. De arbetar även föredömligt med välgörenhet samt expanderar i stadig takt, vilket sammantaget gör dem till en värdig vinnare av årets klubb 2010!

Patrik här tillsammans med Helena som vann i den andra klassen! Vilken triumf, nu vinner Falun igen. 2007 och 2008 vann Må Bättre titeln ”Årets Club” i CMS.

Något som kräver att man följer system, visar på lönsamhet och utvecklas exceptionellt. N

u utnämner hela branschen Må Bättre till denna titel. Det är mycket uppmuntrande att se hur allt fler i vår bransch förstår betydelsen av affärsutveckling.