Lucka 5

Dec 5 / Viking Bergström
Sluta vara upptagen med att vara upptagen. Denna jul rensar du ut det som stör dig i ditt arbete och liv. Ägna dig åt de saker som är viktiga för dig.